Pretraživanje magistralnih pripravaka sa liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje moguće je vršiti prema više različitih kriterija koji su unaprijed određeni, a to su:

  • šifra magistralnog pripravka
  • naziv magistralnog pripravka
  • glavne skupine lijekova (nazivi skupina)

Prilikom pretraživanja potrebno je unijeti željenu riječ (potpunu riječ, samo dio riječi ili više željenih riječi), odabrati značenje riječi iz padajućeg izbornika "Pretraživanje prema:", te kliknuti Traži ili jednostavno pritisnuti tipku ENTER na tipkovnici računala.

OPREZ: Pretraživanje neće dati željeni rezultat ukoliko ste za traženu riječ odabrali krivo značenje (npr. unesete riječ Lijekovi, ali za značenje riječi iz padajućeg izbornika "Pretraživanje prema:" ne odaberete značenje "Glavnoj skupini lijeka" nego neko drugo).

Kod unosa šifre ATK magistralnog pripravka obratite pozornost da su posljednje tri znamenke u šifri odvojene razmakom pa ih tako treba unijeti u tražilicu da bismo dobili željeni rezultat (primjer: B05BA10 021 je ispravno i dobit ćemo ispis traženog magistralnog pripravka, a B05BA10021 neispravno i nećemo dobiti nikakav ispis).